برگزاری اولین دوره المپیاد برنامه نویسی کودکان و نوجوان