شکلک ها یکی از مهم ترین عناصر ساخت برنامه و بازی در اسکرچ هستند.

از این به بعد شکلک های متنوع و جذاب را در این بخش برای شما بچه های عزیز قرار می دهیم تا بتوانید از آن ها استفاده کنید.