نمایندگی های‌ فعال ایران اسکرچ

آکادمی ایران اسکرچ تنها مجموعه‌ی آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان است که

به صورت هماهنگ، شبکه‌ای از نمایندگی‌های هماهنگ را در استان‌های مختلف دارا می‌باشد.

اعطای نمایندگی

آکادمی ایران اسکرچ شرایطی را فراهم کرده است تا تمامی مجموعه های فعال در حوزه آموزش کودکان و نوجوانان و همچنین افراد گذار در شهرها و استان های مختلف ایران بتوانند به راحتی و با اخذ نمایندگی، سیستم آموزش ترمیک کدنویسی کودکان و نوجوانان را در شهر خود راه اندازی نمایند و از این طریق اقدام به فعالیتی ارزشمند و ارزش آفرین برای همشهریان خود و البته مجموعه خود بنمایند.

برترین نمایندگان فعال آکادمی ایران اسکرچ

تهران

دفتر مرکزی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت مهندس ابراهیمی

واحد آموزش دفتر مرکزی در حال همکاری با بیش از 17 مدرسه برتر تهران و آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در مناطق مختلف تهران می‌باشد.

سیستان و بلوچستان

دانشگاه بین المللی چابهار

با مدیریت دکتر آبروش

با امضای توافق نامه همکاری مشترک با آکادمی ایران اسکرچ، برگزاری دوره های آنلاین برنامه نویسی در سیستان و بلوچستان و چابهار آغاز شده است.

مشهد

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر مشهد که در خدمت مردم شهر مشهد می‌باشد.

کرج

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

این مجموعه که در زمینه‌ی آموزش به کودکان و نوجوانان فعال می‌باشد، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در شهر کرج می‌باشد.

رفسنجان

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین آموزشگاه رباتیک در استان کرمان و شهر رفسنجان نمایندگی فعال ایران اسکرچ در شهر رفسنجان می‌باشد.

مراغه

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

این مجموعه که در زمینه‌ی آموزش به کودکان و نوجوانان فعال می باشد، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در شهر مراغه می‌باشد.

بوشهر

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزشی در شهرهای بوشهر، جم و .. در استان بوشهر به عنوان نمایندگی فعال ایران اسکرچ در آن شهر می‌باشد.

شیراز

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

این مجموعه که در زمینه‌ی آموزش به کودکان و نوجوانان فعال می‌باشد، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در شیراز می‌باشد.

کرمان

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزشی به کودکان و نوجوانان در شهر کرمان، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در این شهر می‌باشد.

کهگیلویه و دهدشت

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر کهگیلویه و دهدشت که در خدمت مردم شهر کهگیلویه می‌باشد.

رشت

نماینده آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزشی کودکان و نوجوانان در شهر رشت، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در این شهر می‌باشد.

سمنان

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر سمنان که در خدمت مردم شهر سمنان می‌باشد.

زرند

نماینده آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزشی به کودکان و نوجوانان در شهر کرمان، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در این شهر می‌باشد.

همدان

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر همدان که در خدمت مردم شهر همدان می‌باشد.

ارومیه

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر ارومیه که در خدمت مردم شهر ارومیه می‌باشد.

نیشابور

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزشی به کودکان و نوجوانان در شهر نیشابور، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در این شهر می‌باشد.

بندر عباس

نمایندگی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزشی به کودکان و نوجوانان در شهر بندرعباس، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در این شهر می‌باشد.

شاهرود

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

این مجموعه که در زمینه‌ی آموزش به کودکان و نوجوانان فعال می‌باشد، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در شهر شاهرود می‌باشد.

سیرجان

نماینده آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزشی به کودکان و نوجوانان در شهر سیرجان، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در این شهر می‌باشد.

درگز

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر درگز که در خدمت مردم شهر درگز می‌باشد.

ملایر

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر ملایر که در خدمت مردم شهر ملایر می‌باشد.

یزد

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر یزد که در خدمت مردم شهر یزد می‌باشد.

زنجان

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

این مجموعه که در زمینه‌ی آموزش به کودکان و نوجوانان فعال می‌باشد، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در شهر زنجان می‌باشد.

استهبان

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر استهبان که در خدمت مردم شهر استهبان می‌باشد.

خرم آباد

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر همدان که در خدمت مردم شهر خرم‌آباد می‌باشد.

گرگان

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر گرگان که در خدمت مردم شهر گرگان می‌باشد.

تبریز

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزشی به کودکان و نوجوانان در شهر تبریز، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در این شهر می‌باشد.

قم

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر قم که در خدمت مردم شهر قم می‌باشد.

بابل

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزشی به کودکان و نوجوانان در شهر بابل، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در این شهر می‌باشد.

جهرم

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزشی کودکان و نوجوانان در شهر جهرم، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در این شهر می‌باشد.

یاسوج

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر یاسوج که در خدمت مردم شهر یاسوج می‌باشد.

دامغان

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر دامغان که در خدمت مردم شهر دامغان می‌باشد.

پاکدشت

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر پاکدشت که در خدمت مردم شهر پاکدشت می‌باشد.

گچساران

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزشی به کودکان و نوجوانان در شهر گچساران،چرام و باشت نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ می‌باشد.

علیگودرز

به زودی …..

…..شهر شما….

به زودی …..

کلاس های آنلاین آکادمی ایران اسکرچ در تمام شهرهای ایران عزیز …

و همچنین برای تمامی ایرانیان خارج از کشور

و تمام فارسی زبانان جهان

اخذ نمایندگی

به منظور اخذ نمایندگی و مشاوره، با ما در تماس باشید.