نمایندگی های‌ فعال ایران اسکرچ

آکادمی ایران اسکرچ تنها مجموعه‌ی آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان است که

به صورت هماهنگ، شبکه‌ای از نمایندگی‌های هماهنگ را در استان‌های مختلف دارا می‌باشد.

اعطای نمایندگی

آکادمی ایران اسکرچ شرایطی را فراهم کرده است تا تمامی مجموعه های فعال در حوزه آموزش کودکان و نوجوانان و همچنین افراد گذار در شهرها و استان های مختلف ایران بتوانند به راحتی و با اخذ نمایندگی، سیستم آموزش ترمیک کدنویسی کودکان و نوجوانان را در شهر خود راه اندازی نمایند و از این طریق اقدام به فعالیتی ارزشمند و ارزش آفرین برای همشهریان خود و البته مجموعه خود بنمایند.

مزایای دریافت نمایندگی
بیش از ۱۵۷ درخواست نمایندگی از سراسر ایران در ۱ سال اخیر 

برترین نمایندگان فعال آکادمی ایران اسکرچ

تهران

دفتر مرکزی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت سرکار خانم ورکیانی

واحد آموزش دفتر مرکزی در حال همکاری با بیش از ۱۷ مدرسه برتر تهران و آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در مناطق مختلف تهران می‌باشد.

مشاهده نقشه
ثبت نام

سیستان و بلوچستان

دانشگاه بین المللی چابهار

با مدیریت دکتر آبروش

با امضای توافق نامه همکاری مشترک با آکادمی ایران اسکرچ، برگزاری دوره های حضوری کدنویسی در سیستان و بلوچستان و چابهار آغاز شده است.

مشاهده در نقشه
ثبت نام

بابل

مجتمع دیجیتال بهار نارنج

با مدیریت مهندس سرخ‌پر

برترین مجموعه آموزشی به کودکان و نوجوانان در شهر بابل، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در این شهر می‌باشد.

مشاهده نقشه
ثبت نام

رشت

نماینده لگوی آموزشی

با مدیریت مهندس احمدی

برترین مجموعه آموزشی کودکان و نوجوانان در شهر رشت، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در این شهر می‌باشد.

مشاهده نقشه
ثبت نام

شیراز

نمایندگی لگوی آموزشی

با مدیریت مهندس تیزدست

این مجموعه که در زمینه‌ی آموزش به کودکان و نوجوانان فعال می‌باشد، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در شیراز می‌باشد.

مشاهده نقشه
ثبت نام

جهرم

نماینده لگوی آموزشی

با مدیریت جناب آقای پرویزی

برترین مجموعه آموزشی کودکان و نوجوانان در شهر جهرم، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در این شهر می‌باشد.

مشاهده نقشه
ثبت نام

مراغه

نمایندگی لگوی آموزشی

با مدیریت سرکار خانم قدرت نژاد

این مجموعه که در زمینه‌ی آموزش به کودکان و نوجوانان فعال می باشد، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در شهر مراغه می‌باشد.

مشاهده نقشه
ثبت نام

رفسنجان

آموزشگاه رفسجان ربات

با مدیریت سرکار خانم ابراهیمی

برترین آموزشگاه رباتیک در استان کرمان و شهر رفسنجان نمایندگی فعال ایران اسکرچ در شهر رفسنجان می‌باشد.

مشاهده در نقشه
ثبت نام

بوشهر

آموزشگاه رباتیک آریانا

با مدیریت دکتر شیخی

برترین مجموعه آموزشی در شهرهای بوشهر، جم و .. در استان بوشهر به عنوان نمایندگی فعال ایران اسکرچ در آن شهر می‌باشد.

مشاهده در نقشه
ثبت نام

اراک

عصر ارتباطات دهکده

با مدیریت مهندس خرمی

از مجموعه های نوآور مستقر در مرکز رشد و نوآوری دانشگاه فنی و حرفه ای شهر اراک، نمایندگی فعال ایران اسکرچ در اراک می‌باشد.

مشاهده نقشه
ثبت نام

کهگیلویه و دهدشت

نمایندگی ایران اسکرچ

با مدیریت سرکار خانم حجازی‌پور

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر کهگیلویه و دهدشت که در خدمت مردم شهر کهگیلویه می‌باشد.

مشاهده نقشه
ثبت نام

دامغان

کانون فرهنگی تربیتی معراج

با مدیریت جناب آقای بهزادی نیا

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر دامغان که در خدمت مردم شهر دامغان می‌باشد.

مشاهده نقشه
ثبت نام

شاهرود

نمایندگی لگوی آموزشی

با مدیریت مهندس باقری

این مجموعه که در زمینه‌ی آموزش به کودکان و نوجوانان فعال می‌باشد، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در شهر شاهرود می‌باشد.

مشاهده نقشه
ثبت نام

همدان

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت سرکارخانم حضرت زاده

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر همدان که در خدمت مردم شهر همدان می‌باشد.

مشاهده نقشه
ثبت نام

تبریز

نماینده لگوی آموزشی

با مدیریت سرکار خانم معصومی

برترین مجموعه آموزشی به کودکان و نوجوانان در شهر تبریز، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در این شهر می‌باشد.

مشاهده نقشه
ثبت نام

زنجان

نمایندگی لگوی آموزشی

با مدیریت مهندس امام یاری

این مجموعه که در زمینه‌ی آموزش به کودکان و نوجوانان فعال می‌باشد، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در شهر زنجان می‌باشد.

مشاهده نقشه
ثبت نام

کرمان

نماینده لگوی آموزشی

با مدیریت دکتر علیپور

برترین مجموعه آموزشی به کودکان و نوجوانان در شهر کرمان، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در این شهر می‌باشد.

مشاهده نقشه
ثبت نام

سیرجان

نماینده لگوی آموزشی

با مدیریت مهندس عماد

برترین مجموعه آموزشی به کودکان و نوجوانان در شهر سیرجان، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در این شهر می‌باشد.

مشاهده نقشه
ثبت نام

زرند

نماینده لگوی آموزشی

با مدیریت دکتر ملکی

برترین مجموعه آموزشی به کودکان و نوجوانان در شهر کرمان، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در این شهر می‌باشد.

مشاهده نقشه
ثبت نام

بندر عباس

مجموعه آموزشی فب لب

با مدیریت مهندس پاسلار

برترین مجموعه آموزشی به کودکان و نوجوانان در شهر بندرعباس، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در این شهر می‌باشد.

مشاهده نقشه
ثبت نام

خرم آباد

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت سرکار خانم ترجمان

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر همدان که در خدمت مردم شهر خرم‌آباد می‌باشد.

مشاهده نقشه
ثبت نام

گرگان

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت سرکار خانم نیک منش

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر گرگان که در خدمت مردم شهر گرگان می‌باشد.

مشاهده نقشه
ثبت نام

یاسوج

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت مهندس حجازی پور

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر یاسوج که در خدمت مردم شهر یاسوج می‌باشد.

مشاهده نقشه
ثبت نام

مشهد

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت سرکار خانم اوغازیان

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر مشهد که در خدمت مردم شهر مشهد می‌باشد.

مشاهده نقشه
ثبت نام

نیشابور

نمایندگی لگوی آموزشی

با مدیریت مهندس فروغی‌نسب

برترین مجموعه آموزشی به کودکان و نوجوانان در شهر نیشابور، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در این شهر می‌باشد.

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

درگز

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت سرکار خانم شکری

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر درگز که در خدمت مردم شهر درگز می‌باشد.

مشاهده نقشه
ثبت نام

کرج

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت سرکار خانم رحیم‌پور

این مجموعه که در زمینه‌ی آموزش به کودکان و نوجوانان فعال می‌باشد، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در شهر کرج می‌باشد.

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

…..شهر شما….

به زودی …..

مشاهده نقشه
ثبت نام

و به زودی در تمام شهرهای ایران عزیز …

اخذ نمایندگی

به منظور اخذ نمایندگی و مشاوره، با ما در تماس باشید.

2044 3680 021