نمایندگی های‌ فعال ایران اسکرچ

آکادمی ایران اسکرچ تنها مجموعه‌ی آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان است که

به صورت هماهنگ، شبکه‌ای از نمایندگی‌های هماهنگ را در استان‌های مختلف دارا می‌باشد.

اعطای نمایندگی

آکادمی ایران اسکرچ شرایطی را فراهم کرده است تا تمامی مجموعه های فعال در حوزه آموزش کودکان و نوجوانان و همچنین افراد گذار در شهرها و استان های مختلف ایران بتوانند به راحتی و با اخذ نمایندگی، سیستم آموزش ترمیک کدنویسی کودکان و نوجوانان را در شهر خود راه اندازی نمایند و از این طریق اقدام به فعالیتی ارزشمند و ارزش آفرین برای همشهریان خود و البته مجموعه خود بنمایند.

مزایای دریافت نمایندگی
بیش از 570 درخواست نمایندگی از سراسر ایران در 3 سال اخیر

برترین نمایندگان فعال آکادمی ایران اسکرچ

تهران

دفتر مرکزی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت مهندس ابراهیمی

واحد آموزش دفتر مرکزی در حال همکاری با بیش از 17 مدرسه برتر تهران و آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در مناطق مختلف تهران می‌باشد.

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

سیستان و بلوچستان

دانشگاه بین المللی چابهار

با مدیریت دکتر آبروش

با امضای توافق نامه همکاری مشترک با آکادمی ایران اسکرچ، برگزاری دوره های آنلاین برنامه نویسی در سیستان و بلوچستان و چابهار آغاز شده است.

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

مشهد

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر مشهد که در خدمت مردم شهر مشهد می‌باشد.

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

کرج

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

این مجموعه که در زمینه‌ی آموزش به کودکان و نوجوانان فعال می‌باشد، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در شهر کرج می‌باشد.

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

رفسنجان

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین آموزشگاه رباتیک در استان کرمان و شهر رفسنجان نمایندگی فعال ایران اسکرچ در شهر رفسنجان می‌باشد.

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

مراغه

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

این مجموعه که در زمینه‌ی آموزش به کودکان و نوجوانان فعال می باشد، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در شهر مراغه می‌باشد.

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

بوشهر

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزشی در شهرهای بوشهر، جم و .. در استان بوشهر به عنوان نمایندگی فعال ایران اسکرچ در آن شهر می‌باشد.

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

شیراز

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

این مجموعه که در زمینه‌ی آموزش به کودکان و نوجوانان فعال می‌باشد، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در شیراز می‌باشد.

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

کرمان

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزشی به کودکان و نوجوانان در شهر کرمان، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در این شهر می‌باشد.

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

کهگیلویه و دهدشت

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر کهگیلویه و دهدشت که در خدمت مردم شهر کهگیلویه می‌باشد.

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

رشت

نماینده آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزشی کودکان و نوجوانان در شهر رشت، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در این شهر می‌باشد.

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

سمنان

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر سمنان که در خدمت مردم شهر سمنان می‌باشد.

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

زرند

نماینده آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزشی به کودکان و نوجوانان در شهر کرمان، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در این شهر می‌باشد.

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

همدان

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر همدان که در خدمت مردم شهر همدان می‌باشد.

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

ارومیه

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر ارومیه که در خدمت مردم شهر ارومیه می‌باشد.

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

نیشابور

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزشی به کودکان و نوجوانان در شهر نیشابور، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در این شهر می‌باشد.

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

بندر عباس

نمایندگی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزشی به کودکان و نوجوانان در شهر بندرعباس، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در این شهر می‌باشد.

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

شاهرود

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

این مجموعه که در زمینه‌ی آموزش به کودکان و نوجوانان فعال می‌باشد، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در شهر شاهرود می‌باشد.

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

سیرجان

نماینده آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزشی به کودکان و نوجوانان در شهر سیرجان، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در این شهر می‌باشد.

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

درگز

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر درگز که در خدمت مردم شهر درگز می‌باشد.

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

ملایر

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر ملایر که در خدمت مردم شهر ملایر می‌باشد.

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

یزد

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر یزد که در خدمت مردم شهر یزد می‌باشد.

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

زنجان

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

این مجموعه که در زمینه‌ی آموزش به کودکان و نوجوانان فعال می‌باشد، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در شهر زنجان می‌باشد.

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

استهبان

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر استهبان که در خدمت مردم شهر استهبان می‌باشد.

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

خرم آباد

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر همدان که در خدمت مردم شهر خرم‌آباد می‌باشد.

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

گرگان

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر گرگان که در خدمت مردم شهر گرگان می‌باشد.

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

تبریز

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزشی به کودکان و نوجوانان در شهر تبریز، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در این شهر می‌باشد.

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

قم

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر قم که در خدمت مردم شهر قم می‌باشد.

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

بابل

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزشی به کودکان و نوجوانان در شهر بابل، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در این شهر می‌باشد.

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

جهرم

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزشی کودکان و نوجوانان در شهر جهرم، نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ در این شهر می‌باشد.

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

یاسوج

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر یاسوج که در خدمت مردم شهر یاسوج می‌باشد.

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

دامغان

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر دامغان که در خدمت مردم شهر دامغان می‌باشد.

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

پاکدشت

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان در شهر پاکدشت که در خدمت مردم شهر پاکدشت می‌باشد.

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

گچساران

نمایندگی آکادمی ایران اسکرچ

با مدیریت دفتر مرکزی

برترین مجموعه آموزشی به کودکان و نوجوانان در شهر گچساران،چرام و باشت نمایندگی فعال آکادمی ایران اسکرچ می‌باشد.

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

علیگودرز

به زودی …..

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

…..شهر شما….

به زودی …..

مشاهده اطلاعات و نقشه
ثبت نام

کلاس های آنلاین آکادمی ایران اسکرچ در تمام شهرهای ایران عزیز …

و همچنین برای تمامی ایرانیان خارج از کشور

و تمام فارسی زبانان جهان

اخذ نمایندگی

به منظور اخذ نمایندگی و مشاوره، با ما در تماس باشید.

2899 3339 021