Deprecated: تابع GF_Field:GF_Field::get_conditional_logic_event از نگارش 2.4 که جایگزینی برای آن در دسترس نیست منسوخ شده است. in /home/iranscratch/public_html/wp-includes/functions.php on line 5393

با هدف رشد و توسعه و تعالی علمی مخاطبین عزیز آکادمی ایران اسکرچ و دانش عمومی و تخصصی

مردم عزیزمان با مجموعه ای از وبینارهای جذاب و ارزشمند همراه شما هستیم.

وبینار های هفته های گذشته