آموزش کدنویسی به کودکان

بخش دوم

آموزش کدنویسی و الگوریتم به کودکان به صورت سرگرم آموزی از طریق بازی و حل جز به جز مساله های الگوریتمی یکی از مهم ترین مواردی است که منجر به افزایش توانمندی های بچه ها به روشی جذاب و نوین می شود.

مراحل مختلف این روش سرگرم آموزی به ترتیب برای شما آمده‌اند.

لطفا مراحل را به ترتیب آنچه که در کلاس ها بیان شده اند اجرا کنید.