جدید ترین مدارس شرکت کننده در المپیاد

اهداف المپیاد

به منظور توانمندسازی کودکان و نوجوانان ایرانی و آموزش یکی از مهم ترین مهارت های قرن اخیر یعنی آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان ایرانی بر آن شدیم تا اولین المپیاد برنامه‌نویسی کودکان و نوجوانان را با اهداف زیر راه اندازی نماییم:

  • توانمند سازی کودکان و نوجوانان ایرانی

  • آموزش صحیح و هدفمند استفاده از فناوری

  • آموزش برنامه نویسی و بازی سازی به کودکان و نوجوانان

  • استعدادیابی و شکوفایی استعدادهای کودکان و نوجوانان

  • سرمایه گذاری هوشمندانه بر آینده کودکان و نوجوانان ایرانی

  • تولید محتوای ارزشمند توسط کودکان و نوجوانان

  • هدایت استعدادها به سمت فضای کارآفرینی

  • رشد خلاقیت و ابتکارات نوآورانه کودکان و نوجوانان

در دو بخش

مردمی و کارشناسی

تمام کودکان و نوجوانان ایرانی از امروز می توانند در هیجان انگیز ترین تابستان قرن 14 ام در رویدادی جذاب و ارزش آفرین به رایگان شرکت کنند.

و استعدادهای خود را در 2 بخش به رویش درآورند…

ثبت نام و شرکت رایگان در المپیاد

بورسیه آموزشی

برای برگزیدگان

بخش های مختلف

المپیاد برنامه نویسی

کودکان و نوجوانان

کیت های اینترنت اشیاء

جایزه ای ارزشمند

برای نفرات برگزیده‌ی

المپیاد برنامه نویسی

کودکان و نوجوانان

لوح تقدیر و کوپن های

شگفت انگیز تخفیف

شرکت در دوره های

پیوسته و آنلاین آموزشی

هدیه ای به منظور شکوفایی

المپیاد برنامه نویسی

کودکان و نوجوانان

هم اکنون ثبت نام کنید