معرفی آکادمی ایران اسکرچ در تلویزیون

آکادمی ایران اسکرچ به عنوان اولین و برترین مجموعه‌ی آموزش تخصصی برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان ایرانی در چند ماه گذشته تا کنون 3 مرتبه در تلویزیون معرفی شده است و از فعالیت های این مجموعه گزارش تلویزیونی تهیه شده است.

همچنین مفتخریم که ضرورت آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در تلویزیون، برای اولین بار در تلویزیون توسط این مجموعه در برنامه ای گفتگو محور تشریح شد و با شرح این موضوع برای جامعه و مجموعه های مختلف، فعالیت در این حوزه گسترش یافت و توجه بسیاری از مدیران به این مساله جلب شد.

در زیر می‌توانید این برنامه‌ها را مشاهده بفرمایید.

معرفی آکادمی در گفتگوی ویژه شبکه خبر

معرفی آکادمی ایران اسکرچ
در برنامه‌ی کارآفرینی حرف حساب در شبکه 1

گزارش شبکه خبر از آموزش برنامه نویسی به کودکان
در یکی از مدارس همکار با آکادمی ایران اسکرچ

آموزش برنامه نویسی به کودکان در آکادمی ایران اسکرچ در گزارش شبکه خبر