با هدف رشد و توسعه و تعالی علمی مخاطبین عزیز آکادمی ایران اسکرچ و دانش عمومی و تخصصی

مردم عزیزمان با مجموعه ای از وبینارهای جذاب و ارزشمند همراه شما هستیم.

ورود به وبینار

وبینار های هفته های گذشته