اخبار

آخرین اخبار دنیای برنامه نویسی کودکان و نوجوانان و آکادمی ایران اسکرچ

کلاس های آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در اکباتان تهران

۱۳۹۸-۳-۲۱ ۱۰:۳۹:۳۰ +۰۴:۳۰

کلاس‌های آکادمی ایران اسکرچ آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان 👨🏻‍💻👩🏻‍💻 🍃 در

کلاس های آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در اکباتان تهران۱۳۹۸-۳-۲۱ ۱۰:۳۹:۳۰ +۰۴:۳۰

کلاس های آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در دارآباد تهران

۱۳۹۸-۳-۱۹ ۲۱:۳۳:۴۶ +۰۴:۳۰

کلاس‌های آکادمی ایران اسکرچ آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان 👨🏻‍💻👩🏻‍💻 🍃در سرای

کلاس های آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در دارآباد تهران۱۳۹۸-۳-۱۹ ۲۱:۳۳:۴۶ +۰۴:۳۰

کلاس های آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در جماران تهران

۱۳۹۸-۳-۱۹ ۲۱:۲۷:۲۳ +۰۴:۳۰

کلاس‌های آکادمی ایران اسکرچ آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان 👨🏻‍💻👩🏻‍💻 🍃در سرای

کلاس های آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در جماران تهران۱۳۹۸-۳-۱۹ ۲۱:۲۷:۲۳ +۰۴:۳۰

کلاس های آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در ابوذر تهران

۱۳۹۸-۳-۱۹ ۲۰:۴۹:۲۰ +۰۴:۳۰

کلاس‌های آکادمی ایران اسکرچ آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان 👨🏻‍💻👩🏻‍💻 🍃در سرای

کلاس های آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در ابوذر تهران۱۳۹۸-۳-۱۹ ۲۰:۴۹:۲۰ +۰۴:۳۰

کلاس های آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در سرتخت تهران

۱۳۹۸-۳-۱۹ ۲۰:۳۹:۳۶ +۰۴:۳۰

کلاس‌های آکادمی ایران اسکرچ آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان 👨🏻‍💻👩🏻‍💻 🍃در سرای

کلاس های آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در سرتخت تهران۱۳۹۸-۳-۱۹ ۲۰:۳۹:۳۶ +۰۴:۳۰

کلاس های آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در سعادت آباد تهران

۱۳۹۸-۳-۱۹ ۲۰:۰۱:۴۴ +۰۴:۳۰

کلاس‌های آکادمی ایران اسکرچ آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان 👨🏻‍💻👩🏻‍💻 🍃در سرای

کلاس های آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در سعادت آباد تهران۱۳۹۸-۳-۱۹ ۲۰:۰۱:۴۴ +۰۴:۳۰

کلاس های آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در دریان نو تهران

۱۳۹۸-۳-۱۹ ۱۹:۵۳:۵۲ +۰۴:۳۰

کلاس‌های آکادمی ایران اسکرچ آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان 👨🏻‍💻👩🏻‍💻 🍃در سرای

کلاس های آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در دریان نو تهران۱۳۹۸-۳-۱۹ ۱۹:۵۳:۵۲ +۰۴:۳۰

کلاس های آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در منصوریه تهران

۱۳۹۸-۳-۳۰ ۱۵:۰۷:۲۹ +۰۴:۳۰

کلاس‌های آکادمی ایران اسکرچ آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان 👨🏻‍💻👩🏻‍💻 🍃در سرای

کلاس های آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان در منصوریه تهران۱۳۹۸-۳-۳۰ ۱۵:۰۷:۲۹ +۰۴:۳۰

تحقق رویای برنامه نویسی به طور کامل با زبان شیرین فارسی

۱۳۹۸-۳-۲۹ ۱۲:۱۴:۱۰ +۰۴:۳۰

تحقق رویای برنامه نویسی آن هم به طور کامل با زبان شیرین فارسی برای

تحقق رویای برنامه نویسی به طور کامل با زبان شیرین فارسی۱۳۹۸-۳-۲۹ ۱۲:۱۴:۱۰ +۰۴:۳۰

با همکاری آکادمی ایران اسکرچ با تیم اسکرچ در دانشگاه MIT

۱۳۹۸-۳-۲۹ ۱۲:۱۶:۲۳ +۰۴:۳۰

با همکاری آکادمی ایران اسکرچ با تیم اسکرچ در دانشگاه MIT ، قراره به

با همکاری آکادمی ایران اسکرچ با تیم اسکرچ در دانشگاه MIT۱۳۹۸-۳-۲۹ ۱۲:۱۶:۲۳ +۰۴:۳۰